Reisverzekering

De reisverzekering blijft elk jaar aan populariteit winnen, hoewel de mutualiteit natuurlijk al grotendeels de medische kosten dekt in vooral de EU. Sommige houders van een kredietkaart (van het type dat niet gratis is) hebben ook een dekking voor diezelfde kosten of voor bijstand op vakantie via die kaart. Wellicht weet een deel van hen niet dat in hun kredietkaart een reisverzekering begrepen zit of zijn ze het gewoon vergeten. Je moet wel je reis met die kaart betalen om recht te hebben op een tussenkomst.
...

De reisverzekering blijft elk jaar aan populariteit winnen, hoewel de mutualiteit natuurlijk al grotendeels de medische kosten dekt in vooral de EU. Sommige houders van een kredietkaart (van het type dat niet gratis is) hebben ook een dekking voor diezelfde kosten of voor bijstand op vakantie via die kaart. Wellicht weet een deel van hen niet dat in hun kredietkaart een reisverzekering begrepen zit of zijn ze het gewoon vergeten. Je moet wel je reis met die kaart betalen om recht te hebben op een tussenkomst.WEETJE. De dekking voor reisongevallen met zo'n kredietkaart is beperkt, zowel wat waarborgen als vergoedingen betreft. Het succes van de volwaardige reisverzekering (annulering, bijstand van personen en voertuigen, bagage) heeft dan ook te maken met de ruime bescherming die ze biedt, maar ook met het feit dat grote exotische reizen toegankelijker zijn dan voorheen.Wie rechtsbijstand zegt, denkt meteen aan de rechtsbijstand die je samen met de verplichte autoverzekering hebt genomen. Minder bekend is het luik rechtsbijstand dat in principe bij elke familiale verzekering aanwezig is. Toch is hier geen sprake van overlapping of dubbele verzekering. De rechtsbijstand auto geldt enkel voor de auto's en brommers in het gezin, terwijl de familiale verzekering daar nooit in tussenkomt en enkel bemiddelt in andere schadegevallen met derden die zich in het privéleven voordoen. De rechtsbijstand via de familiale kan wel van nut zijn bij verkeersongevallen, om de rechten van zwakke weggebruikers (fietser, voetganger) te verdedigen.Daarnaast bestaan ook gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeringen, met waarborgen à la carte, die bijvoorbeeld ook arbeidsconflicten, administratieve of fiscale geschillen dekken. Sommige verzekeringsmakelaars raden hun cliënteel aan om alle stukjes rechtsbijstand uit diverse polissen te groeperen in één gespecialiseerde polis. Wanneer er ooit een belangenconflict ontstaat tussen een verzekeraar en de verzekerde krijg je bij een gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar een sterk onafhankelijk advies. Die zekerheid of dat gevoel heb je minder wanneer de rechtsbijstandverzekering deel uitmaakt van dezelfde groep waarmee je een geschil hebt.Zowat 80% van de bevolking heeft een hospitalisatieverzekering. De meeste gezinnen genieten hiervan via de werkgever, andere gezinnen en gepensioneerden hebben een individuele polis voor ziektekosten. Soms zijn gezinnen tijdelijk dubbel verzekerd. Ze hebben een polis via het werk en ook een via het ziekenfonds. Als je geregeld van werk verandert in je carrière kom je soms bij werkgevers terecht die geen hospitalisatieverzekering aanbieden aan hun personeel. Dan is een verzekering via het ziekenfonds (met beperkingen zoals een tweepersoonskamer) of bij een privéverzekeraar (duurder maar ruimere dekkingen) een handig vangnet, dat je uit voorzichtigheid niet meteen opzegt wanneer je aan de slag gaat bij een nieuwe werkgever die wel zo'n groepspolis heeft. Want je weet maar nooit welke kronkels je carrière nog kan maken en tijdelijk twee verzekeringen hebben is niet zo'n drama. Je privéverzekering moet je zelf betalen, terwijl het bij de verzekering via het werk gebruikelijk is dat je enkel bijdraagt voor je partner en kinderen.Sommige consumenten - maar lang niet iedereen - vrezen dat ze dubbel verzekerd zijn als hen wat overkomt. Ze beschikken soms over een overlijdensdekking via hun levensverzekering, terwijl ze ook weten dat er een kapitaal overlijden klaar staat voor de begunstigden via de groepsverzekering op het werk. En dan stellen ze vast dat ook via hun kredietkaart een som vrijkomt bij overlijden na een ongeval bijvoorbeeld. Idem dito voor de rekeningverzekering die de banken, zonder er veel over te praten, hebben gekoppeld aan veel zichtrekeningen en die bijvoorbeeld voorziet in de verdubbeling van het bedrag op de rekening bij overlijden. Wie overlijdt door een arbeidsongeval of door een verkeersongeval (onder meer via de BA van de aansprakelijke of via de eigen bestuurderspolis) kan ook op een gepaste vergoeding rekenen. En dan hebben we het nog niet gehad over de begrafenisverzekering.Ben je te veel of te weinig verzekerd voor het overlijdensrisico? Dit is een persoonlijke afweging. Zoek het uit en bespreek eventuele vragen of behoeften met je verzekeraar. Overweeg je een nieuwe polis, vergelijk dan de aanbieding van verschillende spelers.PIERRE BONTINCK2 x verzekerd zijn voor hetzelfde risico is weggesmeten geld