Voor uw pensioen maakt het niet uit of u al dan niet samenwoont. Het bedrag zal niet veranderen als u plots gaat samenleven. Anders is het als u bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een ziekte-uitkering krijgt. Dan maakt het wel degelijk een verschil, want als samenwonende zult u een lager bedrag ontvangen. De vele samenlevingsvormen die er tegenwoordig zijn, heeft de vraag doen rijzen of alle mensen die een dak delen over één kam mogen worden geschoren...