Als consumenten schade lijden - ze kregen bijvoorbeeld een onwettig tarief aangerekend - aarzelen ze vaak om naar de rechter te stappen omdat ze moeilijk kunnen inschatten wat dit hen gaat kosten. Het sop is de kool niet waard, denken ze al snel. Maar als consumenten zich verenigen en samen een vordering instellen, kan het wel de moeite lonen. Dat is de idee achter de groepsvordering die sinds 1 september mogelijk is. Kunnen we dan net als Erin Brockovich (gespeeld door Julia Roberts) met zijn allen een vordering starten tegen een bedrijf...