De tweede pensioenpijler, die van het aanvullend pensioen, wordt fiscaal aangemoedigd. Dat kost de Staat 2,8 m...

De tweede pensioenpijler, die van het aanvullend pensioen, wordt fiscaal aangemoedigd. Dat kost de Staat 2,8 miljard euro, liet minister Karine Lalieux berekenen. Om het begrotingstekort terug te dringen wil de regering dat fiscale voordeel hervormen. Een maatregel die tot 80% van de actieve bevolking treft. Volgens econoom Bruno Colmant in Trends kan dat een complete vertrouwensbreuk tussen burger en Staat betekenen. Een nationalisering van het aanvullend pensioen. En de impliciete boodschap dat zelfs het wettelijk pensioen niet meer veilig is.