Het aantal nieuwe rijbewijzen is sinds 2010 aan het dalen. Volgens de cijfers van de FOD Mobiliteit behaalden in 201...