Stel dat de hand- of bankgift volgens de regels van de kunst is gebeurd en de bewijsdocumenten correct zijn opgemaakt. Dan rest nog de vraag of u de schenking zult laten registreren (en schenkingsrechten betalen) of niet?
...