Op 1 maart werd het Centraal Erfrechtregister (CER) boven de doopvont gehouden. Hierin worden akten en a...

Op 1 maart werd het Centraal Erfrechtregister (CER) boven de doopvont gehouden. Hierin worden akten en attesten over nalatenschappen opgenomen, zodat je ze makkelijk terugvindt. Waarover gaat het zoal? Stel je weigert een erfenis of je aanvaardt ze onder voorrecht van boedelbeschrijving, dan moet je een verklaring afleggen bij de notaris. Die verklaring wordt opgenomen in het CER. Andere voorbeelden zijn de attesten van erfopvolging of de Europese erfrechtverklaring die je nodig hebt als je erft in het buitenland.