Zorgvolmachtgevers steeds jonger

Met een zorgvolmacht tref je regelingen voor als je zelf niet langer over je vermogen of zaken kan beslissen. En we doen dat steeds jonger, weet de Federatie van het notariaat. In 2015 bedroeg de gemiddelde leeftijd van wie in Vlaanderen een zorgvolmacht lieten opstellen 77 jaar, vandaag is dat 72 jaar. Een kwart van de volmachtgevers is nu zelfs jonger dan 65 jaar, in 2015 was dat maar 16%. Stel je geen zorgvolmacht op, dan stelt de vrederechter een bewindvoerder aan als je wilsonbekwaam wordt. Dat kan je partner, een familielid of een advocaat zijn.
...

Met een zorgvolmacht tref je regelingen voor als je zelf niet langer over je vermogen of zaken kan beslissen. En we doen dat steeds jonger, weet de Federatie van het notariaat. In 2015 bedroeg de gemiddelde leeftijd van wie in Vlaanderen een zorgvolmacht lieten opstellen 77 jaar, vandaag is dat 72 jaar. Een kwart van de volmachtgevers is nu zelfs jonger dan 65 jaar, in 2015 was dat maar 16%. Stel je geen zorgvolmacht op, dan stelt de vrederechter een bewindvoerder aan als je wilsonbekwaam wordt. Dat kan je partner, een familielid of een advocaat zijn. Sinds 1 december 2017 kan je als zelfstandige, onder dezelfde voorwaarden als loontrekkenden en ambtenaren, studiejaren afkopen om je pensioen op te krikken. Dien je je aanvraag voor 1 december 2020 in, dan betaal je 390,13 euro per gelijkgesteld kwartaal. Daarna geldt dit bedrag enkel nog voor aanvragen binnen de tien jaar na afstuderen. In alle andere gevallen wordt vanaf dan een hogere bijdrage gevraagd. Wacht dus niet te lang. Het gemiddeld aantal afgekochte jaren sinds 2018 ligt op 4,3 zo blijkt uit cijfers van Acerta. Het Hof van Cassatie heeft een baanbrekend arrest geveld over ontslag bij deeltijds tijdskrediet met motief zorg. Als je tijdskrediet neemt, ben je beschermd tegen ontslag en krijg je bovenop je gewone opzegvergoeding een forfaitaire vergoeding van zes maanden. Het arbeidshof van Bergen bevestigde dat die berekend moest worden op basis van het deeltijds loon. Cassatie oordeelde nu dat opzeg- en beschermingsvergoeding bij motief zorg berekend moeten worden op basis van het voltijds loon. De wet schept duidelijkheid voor zowel occasionele thuiswerkers als structurele thuiswerkers met een tele- werkovereenkomst: heb je een ongeval op je werkplek thuis, tijdens je werkuren, dan wordt vermoed dat het om een arbeidsongeval gaat. Je moet dat zelf niet bewijzen. De verzekeraar kan wel een tegenbewijs leveren. Woon je in het Vlaams gewest, dan kan je met een win-win-lening de zaak van een familielid of een vriend vooruit helpen. Je krijgt een fiscaal voordeel van 2,5% op het uitstaande bedrag. De Vlaamse regering keurde een voorontwerp goed dat toelaat je investering op te trekken van 50.000 naar 75.000 euro. Als ondernemer mag je 300.000 euro lenen i.p.v. 200.000. En leningen die aflopen in 2020 kunnen met twee jaar worden verlengd. Sinds juli 2020 wordt het sociaal tarief voor gas en elektriciteit driemaandelijks i.p.v. zesmaandelijks berekend om prijsdalingen sneller te kunnen doorrekenen. Tariefstijgingen worden beperkt met een trimestrieel en een jaarplafond. Voor elektriciteit is dat respectievelijk 10% en 20%, voor aardgas 15% en 25%. Meer weten? www.economie.fgov.be