De federale regering keurde het voorontwerp voor de vernieuwing van de wet patiëntenrechten ...

De federale regering keurde het voorontwerp voor de vernieuwing van de wet patiëntenrechten goed. Een van de nieuwigheden die op stapel staan is het recht van de patiënt om tijdens een onderzoek, behandeling of gesprek met je zorgverlener, bijgestaan te worden door een vertrouwenspersoon. Tenzij dit om hygiënische of therapeutische redenen niet mogelijk is, kan je dus vragen dat er altijd iemand die je vertrouwt, aanwezig is. Info: vlaamspatientenplatform.be