De preventieve gezondheidszorg is sinds de communautarisering in 1980 een bevoegdheid van de gemeenschappen. De terugbetaling van medische prestaties echter, met inbegrip van preventieve onderzoeken, wordt beheerd door de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en die valt onder de bevoegdheid van de minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, Rudy Demotte. En als het om dingen gaat waar niet meteen een budget voor te vinden is, durven die twee niveaus elkaar wel eens de joker toeschuiven.
...