Bij postzegels moeten we een onderscheid maken tussen verzamelen en beleggen. De 100 000 Belgen die bij iedere uitgifte van een nieuwe zegel in het postkantoor in de rij gaan staan om enkele exemplaren op de kop te tikken, zijn verzamelaars, geen beleggers. In de jaren zestig gebeurde dat nog massaler. Het gevolg was dat de gemiddelde oplage van de Belgische reeksen naar 800 000 of 900 000 steeg. Te veel om goed te zijn. Van deze zegels krijg je nu zelfs de frankeerwaarde niet meer terug. Wie zijn postzegelverzameling als een belegging ziet, richt zich beter op zegels van vóór 1900. Die zijn het zeldzaamst (derhalve het meest gegeerd) en de prijzen voor zeldzame exemplaren zitten in de lift. Voor uitgiftes tussen 1900 tot 1940 zijn ...

Bij postzegels moeten we een onderscheid maken tussen verzamelen en beleggen. De 100 000 Belgen die bij iedere uitgifte van een nieuwe zegel in het postkantoor in de rij gaan staan om enkele exemplaren op de kop te tikken, zijn verzamelaars, geen beleggers. In de jaren zestig gebeurde dat nog massaler. Het gevolg was dat de gemiddelde oplage van de Belgische reeksen naar 800 000 of 900 000 steeg. Te veel om goed te zijn. Van deze zegels krijg je nu zelfs de frankeerwaarde niet meer terug. Wie zijn postzegelverzameling als een belegging ziet, richt zich beter op zegels van vóór 1900. Die zijn het zeldzaamst (derhalve het meest gegeerd) en de prijzen voor zeldzame exemplaren zitten in de lift. Voor uitgiftes tussen 1900 tot 1940 zijn de prijzen stabiel tot lichtstijgend. Een deelsegment dat het ook goed doet voor latere periodes, is dat van de marcofilie: het verzamelen van omslagen waarop postzegels kleven. Bent u geïnteresseerd in een postzegelverzameling als belegging, dan heeft Luk Vanduffel, postzegelhandelaar en veilinghouder in Antwerpen, volgende adviezen voor u in petto. ò Investeer primordiaal in kwaliteit. Koop geen beschadigde zegels, maar uitsluitend postfrisse en liefst ongestempelde exemplaren. Denk eraan dat bijvoorbeeld de prijs van postzegels die in albums werden gekleefd 50 tot 75 % lager ligt dan deze van postfrisse exemplaren. ò Beperk uw verzameling tot een bepaald land of thema (vliegtuigen, vogels,...). ò Koop bij een vertrouwenspersoon. Er zijn immers vervalsingen in omloop die alleen door een deskundige kunnen ontmaskerd worden: soms is een opdruk vals of een zeldzame zegel herlijmd. ò Koop geen dure exemplaren (meer dan euro 500) zonder een certificaat van echtheid. Dat kost u euro 25 tot 35 maar het is zijn prijs waard. ò Beleg niet in wat in het jargon 'filatelistisch maakwerk' wordt genoemd, zoals zegels uitgegeven na 1960, FDC (First Day Covers) of gelegenheidszegels. ò Verzeker uw kostbare zegels en verzamelingen. Wilt u kopen of verkopen, dan zijn gespecialiseerde veilingen interessant. U betaalt - of krijgt - dan immers de marktwaarde. De koper betaalt 18 % kosten op de hamerprijs, terwijl de verkoper (afhankelijk van het bedrag) 10 tot 20 % moet laten vallen. Meestal wordt zowat de helft van de catalogusprijs neergeteld maar voor zeldzame stukken wordt de cataloguswaarde soms overschreden. In België richten een tiental handelaars veilingen in. De bekendste zijn: ò Luk Vanduffel (tel. 03 233 89 70, www.vanduffel.be); ò Balasse (tel. 02 513 29 52); ò Maison Williame (tel. 02 512 76 27, www.williame.com); ò Corneille Soeteman (tel. 02 513 78 24, www.soeteman.com); ò Prophila (tel. 013 32 67 69). Wie zegels wenst te verkopen, kan ook terecht bij een handelaar die ze zal 'verkavelen', d.w.z. dat hij de betere reeksen afzonderlijk verkoopt en de minder interessante in albums of dozen aanbiedt. Kopen en verkopen kan ook bij de erkende postzegelhandel, in clubs of op filatelistische beurzen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaars: www.bbkph-cpbntp.be. Ook via het internet kunt u postzegels kopen en verkopen. Zo vermelden we www.ebay.com en in België www.ebay.be of www.yezzz.com. Meestal gaat het hier om courante zegels en soms laat de kwaliteit van het aanbod te wensen over. Topstukken vindt u er zelden, maar er bestaat wel een enorm aanbod van de meest uiteenlopende thema's en landen. Een andere interessante website is www.belstamps.com/english/index.html. Hier vindt u informatie over nieuwe uitgiften, filatelistische gebeurtenissen, handelaars, clubs en links naar andere webpagina's. Plus een forum waar liefhebbers met elkaar in contact kunnen komen. nA Etienne Langerwerf