Al krijgen de darmen minder aandacht van wetenschappers dan bijvoorbeeld het hart en de hersenen, toch vormen ze een zeer complex orgaan dat een uiterst belangrijke rol speelt in onze algemene gezondheid. In de loop van de evolutie, toen de mens de overgang maakte van een eencellig naar een meercellig wezen, was de darm het eerste orgaan dat ontstond. Intussen beschikken wij allemaal over een darm die een kleine tien meter lang is en volledig opengeplooid de oppervlakte van een tennisveld beslaat. Bovendien, en al beseffen we dat niet altijd, vormt onze darm de grens tussen ons lichaam en de buitenwereld. De darmwand moet er dus niet alleen voor zorgen dat hij voldoende voedingsstoffen uit de voorbij stromende voedselbrij haalt om de rest van ons lichaam naar behoren te laten functioneren, hij vormt ook een belangrijke barrière tegen vijanden van buitenaf: bacteriën, virussen, parasieten,...
...