Wetenschap evolueert sprongsgewijs en dat leidt al eens tot verrassend andere inzichten. Zoals recent geb...

Wetenschap evolueert sprongsgewijs en dat leidt al eens tot verrassend andere inzichten. Zoals recent gebeurde met de behandeling van rug- en nekpijn. Een Belgische studie viste uit dat net door uitdagende oefeningen, waarbij pijn niet wordt vermeden, er betere resultaten worden gehaald dan met de huidige methoden. Belangrijk bij die nieuwe aanpak is de juiste informatie. Mensen die een duidelijke uitleg krijgen van wat er zich precies afspeelt in hun zenuwstelsel, overwinnen hun angst en raken zo sneller weer de oude.