Pensioensparen kan je op twee manieren doen: bij de bank via een pensioenspaar...

Pensioensparen kan je op twee manieren doen: bij de bank via een pensioenspaarfonds of via een pensioenspaarverzekering. De pensioenspaarverzekering onder de vorm van een Tak 21 garandeert een rendement, wat de fondsen niet doen. Voor het eerst sinds 2011 deed de verzekeringsformule het in 2018 beter dan de fondsen. Over de laatste 10 jaar werd een gemiddeld rendement van 3,5% gehaald.