In het eerste jaar waarin u werkt, hebt u normaal geen recht op betaalde vakantie. Als u toch vakantie neemt, zijn die dagen onbezoldigd. Bent u echter een vijftigplusser, dan geldt nu een uitzondering maar uiteraard is die aan strikte voorwaarden verbonden.
...