Veel haaiensoorten vertonen solitair gedrag, maar niet de grijze rifh...

Veel haaiensoorten vertonen solitair gedrag, maar niet de grijze rifhaaien (Carcharhinus amblyrhynchos). Zij houden zich jarenlang op met dezelfde soortgenoten in hetzelfde gebied. Volgens Amerikaanse vorsers is dat vooral uit overlevingsdrang. Die haaien zijn geen vrienden, maar eerder partners in crime, om beter op prooien te kunnen jagen.