Waar gebeurd: toen een jongetje van zijn allereerste dag op de lagere school thuiskwam en zijn ouders hem vroegen hoe het was geweest, zei hij met een zucht: 'Pfff, leve het pensioen!' Later legde deze scholier wat meer ambitie aan de dag, heeft men mij verzekerd. Kwam dit omdat zijn grootouders de indruk gaven dat met pensioen zijn idyllisch is? Niet moeten werken en toch een gewaarborgd inkomen krijgen, is dat het paradijs? Het pensioen is een vervangingsinkomen, dat vaak veel lager ligt dan het loon dat je voordien kreeg. En niet meer werken is soms erg re...