Je hebt je bestelling niet ontvangen en de verkoper beweert dat hij het geleverd heeft. Dan is het niet aan jou om aan te tonen dat je het pakje niet gekregen hebt. De verkoper moet bewijzen dat hij het wel degelijk bij jou heeft afgeleverd. Kan hij dat niet, dan wordt aangenomen dat er geen levering plaatsvond. Je hebt dan recht op een nieuwe levering of op een terugbetaling. Het bedrijf moet zelf bpost contacteren om na te gaan wat er gebeurd is.
...

Je hebt je bestelling niet ontvangen en de verkoper beweert dat hij het geleverd heeft. Dan is het niet aan jou om aan te tonen dat je het pakje niet gekregen hebt. De verkoper moet bewijzen dat hij het wel degelijk bij jou heeft afgeleverd. Kan hij dat niet, dan wordt aangenomen dat er geen levering plaatsvond. Je hebt dan recht op een nieuwe levering of op een terugbetaling. Het bedrijf moet zelf bpost contacteren om na te gaan wat er gebeurd is.Jij stuurt best een ingebrekestelling naar het bedrijf waar je de bestelling plaatste. Dit kan via mail of per brief, het hoeft niet aangetekend. Vermeld zeker dat je al contact nam en wat je al als antwoord kreeg. Vermeld ook dat je met dit geschil naar de vrederechter stapt als er geen oplossing wordt gevonden. Komt het effectief tot een procedure bij de vrederechter, dan kan je vragen om een nieuwe levering of om een terugbetaling, vermeerderd met interesten.