'In mijnen tijd was het niet waar geweest'. Herkenbaar? Het cliché klopt ook: 62% van de jonge oud...

'In mijnen tijd was het niet waar geweest'. Herkenbaar? Het cliché klopt ook: 62% van de jonge ouders zegt hun kinderen anders op te voeden dan zij vroeger. Bijna de helft hanteert weinig of inconsequente regels, gaat soepeler om met wat hun kroost eet en drinkt, legt meer de nadruk op emotionele ondersteuning en family time. Ruim een op de drie verwacht niet dat de kinderen helpen in het huishouden. Terwijl twee derde van de vorige generatie hun ouders te streng vond.