Als je die kreet uit een smartphone hoort schallen, hoef je niet te vreze...