Sinds 2014 wordt de opzegtermijn uitgedrukt in weken i.p.v. maanden. Was je al voor 2014 in dienst...