Om er zeker van te zijn dat die traagheid reëel is en niet enkel toe te schrijven aan uw ongeduld, kunt u de prestaties van uw netwerk testen. Gebruik daar een (gratis) programmaatje voor zoals Wifi Coverage of Heatmapper van Ekahau (www.ekahau.com). De software meet het vermogen dat de hoofdantenne uitzendt. Als de resultaten u ontgoochelen is het tijd voor actie!
...