Benut outplacement

Bij een ontslag vanaf 45 jaar is de werkgever verplicht outplacement aan te bieden. Dit geheel van begeleidingsmaatregelen moet de ontslagen werknemer in de privésector zo vlug mogelijk aan een nieuwe job helpen. Op termijn zal outplacement niet langer aan de leeftijd worden gelinkt maar wel aan de anciënniteit. Leeftijd blijkt namelijk contraproductief te werken: bedrijven schrikken ervoor terug om 45-plussers aan te werven omdat ze weten dat ze outplacement moeten financieren bij een eventueel ontslag.
...

Bij een ontslag vanaf 45 jaar is de werkgever verplicht outplacement aan te bieden. Dit geheel van begeleidingsmaatregelen moet de ontslagen werknemer in de privésector zo vlug mogelijk aan een nieuwe job helpen. Op termijn zal outplacement niet langer aan de leeftijd worden gelinkt maar wel aan de anciënniteit. Leeftijd blijkt namelijk contraproductief te werken: bedrijven schrikken ervoor terug om 45-plussers aan te werven omdat ze weten dat ze outplacement moeten financieren bij een eventueel ontslag. Wat kan outplacement werkelijk bieden? En hoe begint u te solliciteren? We vroegen het aan Anita Stevens, zelfstandig trainer, outplacement- en loopbaancoach. Ze begeleidt dagelijks mensen die opnieuw op zoek moeten naar werk of die een andere job zoeken. Ze schreef er ook een boek over (zie p. 56) Anita Stevens: Een cv opstellen is de basis van solliciteren en bijgevolg noodzakelijk. Maar jammer genoeg is vandaag de harde realiteit dat er voor 50-plussers geen vacatures zijn. Waarmee ik bedoel dat als u reageert op een advertentie door gewoon uw cv en motivatiebrief op te sturen, de kans zeer groot is dat die enkel en alleen op basis van uw geboortejaar snel (de gemiddelde tijd om een cv te bekijken is 30 seconden!) op de 'negatieve' hoop belandt en bovendien meestal onbeantwoord blijft. Wat kunt u dan wel doen? Netwerken! Dat lijkt voor veel werkzoekenden eerder iets voor directeurs en hoogopgeleiden, maar dat is niet zo. Iedereen heeft belang bij netwerken. Eigenlijk komt het er op neer dat u zoveel mogelijk mensen concreet laat weten welk werk u exact zoekt. Uw familie, uw vrienden, vroegere collega's, maar ook uw kapper, de bakker, de slager,... Iedereen die u aanspreekt, heeft op zijn beurt weer een eigen netwerk. Zeker in de kmo-markt werpt deze aanpak vaak vruchten af. Vergeet niet dat één derde van de vacatures nooit wordt gepubliceerd en via het mond-aan-mond-netwerk wordt ingevuld. Dat is heel begrijpelijk. Niet iedereen die zijn C4 krijgt, loopt daar graag mee te koop. Hoewel vandaag vooral economische redenen de oorzaak zijn van een ontslag, zorgt dit altijd voor een zekere schroom en valt het moeilijk om dit te communiceren. Maar het kan, zoals ik al zei, net helpen als veel mensen ervan weten. Het is noodzakelijk om gericht te solliciteren: welke functie, welke job wil ik écht graag doen? Hoort u via via over een passende job, bel dan of ga langs bij de betrokken kmo en laat een positieve eerste indruk na. Absoluut, dit komt altijd aan bod. Bij een individuele begeleiding kan daar uiteraard persoonlijker en diepgaander op ingegaan worden dan in een groepsbegeleiding. Het pluspunt van groepsoutplacement is dat er een band ontstaat met andere werkzoekenden, men krijgt het gevoel lotgenoten te zijn. Als u ontslagen bent, kunt u echter niet zelf voor individuele of groepsbegeleiding kiezen. Dat beslist uw ex-werkgever en meestal kiest die om budgettaire redenen voor groepsoutplacement. Een individuele outplacementbegeleiding kan bij ontslag worden onderhandeld, maar dit gebeurt zelden. Ontslaggesprekken verlopen meestal slecht en zijn heel kort. Het ontslag op een klare en duidelijke manier communiceren gebeurt bijna nooit. Met alle gevolgen van dien. Want de manier waarop een ontslag wordt meegedeeld, is heel belangrijk voor de verdere individuele verwerking. Met een ontslag krijgt het zelfbeeld van de werknemer hoe dan ook een deuk. Je kan het vergelijken met andere vormen van verlies. Er volgt meestal een soort rouwperiode. Meteen solliciteren is dan geen goed idee. Het is belangrijk dat mensen eerst even wat tijd en afstand nemen. Ze praten nog over 'bij ons', als ze het over het ex-bedrijf hebben. Op een bepaald moment komt het besef dat die 'bij ons' niet meer bestaat. In gezichtsuitdrukkingen en aan de kledij (die terug kleurrijker wordt) is te zien wanneer ze deze klik in hun hoofd hebben gemaakt. Dat is het moment waarop de focus terug in de toekomst ligt en de tijd rijp is om actief op zoek te gaan naar nieuw werk. Gun uzelf dus de tijd om terug op uw positieven te komen. Doe ondertussen dingen waaraan u plezier beleeft: wandelen, fietsen, lezen,... Zoals ik al zei, is het heel belangrijk om op zoek te gaan naar het antwoord op drie vragen: wie ben ik? Wat kan ik? Waar wil ik naartoe? Outplacement doet u nadenken en helpt u om deze vragen helder te krijgen. Het gebeurt vaak dat iemand in de loop der jaren promoties heeft gekregen, die natuurlijk een blijk van waardering zijn, maar waardoor de functie waarin hij/zij verzeild is geraakt ver af ligt van zijn persoonlijke talenten en passies. Door opdrachten, reflectie en hierover te communiceren, ontdekken of herontdekken werkzoekenden vaak vergeten sterktes en oude dromen. Het gebeurt regelmatig dat iemand zijn/haar ontslag aangrijpt om eindelijk datgene te doen wat hij/zij nooit heeft gedurfd. Een eigen zaak beginnen bijvoorbeeld. Dan komt het erop aan om te vertrekken van iemands dromen en te kijken of en hoe deze realiseerbaar zijn. Ik raad altijd aan om te praten met mensen die effectief dat beroep al uitoefenen. Als outplacementbegeleider kan ik geen resultaatsverbintenis aangaan - ik kan geen nieuw werk aanbieden op een schoteltje -, maar ik kan wel helpen bij het op zoek gaan naar wat iemand écht wilt. Eens dat duidelijk is, zie je het enthousiasme in iemands ogen, de wil en de motivatie om er voor te gaan is non-verbaal zichtbaar. In een selectiegesprek kan je daar niet naast kijken.U bent boekhouder, maar u droomt ervan banketbakker te worden? U zou stilaan van uw hobby uw beroep willen maken? Dan komt het erop aan uw vaardigheden te laten valideren. U laat dan de competenties waarvoor u geen diploma hebt, maar die u in een bepaald domein verworven hebt door uw werkervaring, beroepsopleiding, of eenvoudig uw levenservaring, officieel erkennen. In Vlaanderen kan dat door het behalen van een Ervaringsbewijs, in Wallonië en Brussel door het behalen van een Titel van beroepsbekwaamheid. Info: www.ervaringsbewijs.be, ? 1700 U kunt opleidingen volgen, ongeacht of u nog aan het werk bent en op zoek bent naar een andere job of ontslagen bent. In beide gevallen kunt u uw licht opsteken bij de VDAB. Bent u werkloos, dan kunt u in aanmerking komen voor praktijkgerichte opleidingen (bij de VDAB zelf of bijvoorbeeld bij Syntra, een vormingscentrum voor volwassenen) maar ook voor een persoonsgerichte vorming of een individuele beroepsopleiding. Voor meer informatie kunt u terecht bij het VDAB-kantoor in uw buurt (de adressen vindt u op www.vdab.be) of bel gratis naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur). Cevora, het opleidingscentrum van het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC 218) biedt eveneens een aantal opleidingen aan. Dit zowel voor werkzoekenden die een opleiding willen volgen om opnieuw op de arbeidsmarkt te komen, als voor bedienden die hun competenties willen opwaarderen. Het centrum biedt apart opleidingsadvies voor 50-plussers. Info: www.cevora.be, ? 078 15 36 03 - Sociale netwerken spelen vandaag een heel belangrijke rol bij het zoeken naar (nieuw) werk. Ook bedrijven gebruiken sociale netwerken bij het zoeken naar de juiste kandidaat. Facebook en Twitter zijn belangrijk, maar in professionele middens wordt vooral LinkedIn gebruikt. En raar maar waar: bedrijven en headhunters zoeken een nieuwe kandidaat bij voorkeur onder mensen die aan het werk zijn en niet bij de werkzoekenden! U hebt dus meer kans om gecontacteerd te worden via een sociaal netwerk als u uw oude functie laat staan en niet vermeldt dat u een nieuwe job zoekt. - Ook selectiebureaus maken gebruik van sociale netwerken. Plaats dus zeker uw profiel op hun website en forum. De website www.experteer.be/headhunter groepeert meer dan 10.000 headhunters actief in België en daarbuiten. Uw cv is als het ware uw voetafdruk. Zowel uw persoonlijke eigenschappen als uw professionele ervaring horen thuis in een cv", aldus Anita Stevens. Dit zijn haar 5 tips voor een goed cv. 1 Zet uw troeven (profiel of doelstelling) onmiddellijk onder uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld: meertalige, polyvalente medewerker; leert snel bij. 2 Zet uw geboortedatum (niet uw leeftijd) onderaan uw cv. Zo is de kans groter dat een potentiële werkgever uw troeven te zien krijgt en hij u niet onmiddellijk afschrijft op basis van uw geboortejaar. 3 Gebruik doe-werkwoorden. Schrijf dus niet: ik was verantwoordelijk voor... Maar wel: organiseren, ana-lyseren, samenvatten, leiden, coördineren,.... 4 Wees kort en bondig. Vergeet niet dat de gemiddelde duur die een recruteerder aan uw cv besteedt maar 30 seconden is! 5 Pas voor elk bedrijf waar u solliciteert uw cv aan. Elk bedrijf heeft een specifieke filosofie. Annemie Goddefroy en Jocelyne MinetVoor wie werkt of zijn opzegtermijn presteert zijn er in Vlaanderen loopbaancheques. Info: tel. 0800 30700