Benut outplacement

Bij een ontslag vanaf 45 jaar is de werkgever verplicht outplacement aan te bieden. Dit geheel van begeleidingsmaatregelen moet de ontslagen werknemer in de privésector zo vlug mogelijk aan een nieuwe job helpen. Op termijn zal outplacement niet langer aan de leeftijd worden gelinkt maar wel aan de anciënniteit. Leeftijd blijkt namelijk contraproductief te werken: bedrijven schrikken ervoor terug om 45-plussers aan te werven omdat ze weten dat ze outplacement moeten financieren bij een eventueel ontslag.
...