Dat na een langere periode van onthouding een zekere angst bestaat om het seksuele leven te hervatten, is heel normaal. Deze vorm van faalangst wordt echter heel anders door de man beleefd, dan door de vrouw. De man twijfelt aan zijn prestaties en vraagt zich af of het nog zal lukken. De vrouw is bang dat ze niet meer aantrekkelijk is. Voor beiden geldt uiteraard wel dat hun lichaam intussen veranderd is. Maar dat hoeft echt geen remming te betekenen, integendeel...
...