Maar liefst één op de vier Vlamingen doet volgens de meest recente Gezondheidsenquête nooit aan sport, in welke vorm dan ook. Toch geven de meeste mensen aan dat ze meer beweging in hun dagelijks leven zouden willen.
...