Het Advanced Bloodless Center (of Centrum voor bloedloze en transfusievrije geneeskunde) maakt deel uit van het Gentse Jan Palfijnziekenhuis. Mensen die uit persoonlijke bezorgdheid of omwille van religieuze overwegingen bloedtransfusies weigeren, kunnen er terecht bij een multidisciplinair team. "En dat is wel degelijk nodig", zegt dr. Jacques Ellegiers. "Voor een behandeling zonder bloedtransfusies moeten de neuzen van alle betrokken artsen in dezelfde richting staan. Zodra ik als chirurg een ingreep uitgevoerd heb, gaat de verantwoordelijkheid voor de patiënt over naar de arts op intensieve zorgen. Mijn inspanningen om zonder bloedtransfusies te werken zouden zinloos zijn als die arts de patiënt toch voor alle zekerheid aan een bloedzakje zou hangen."
...