MIEKE DEPROFT ZOEKT AL 2,5 JAAR KANTOORWERK

11 december 2007
...

11 december 2007De sollicitatiebrief die ik vandaag ge-stuurd heb, moet de 140ste zijn sinds november 2005. Op tachtig percent heb ik nooit een antwoord gekregen, op de overige twintig percent een afwijzing. Ben ik een hopeloos geval? Zopas nog een afwijzing gekregen van een bedrijf dat met dienstencheques werkt. Ik kan raden waarom: ik moest een pasfoto meesturen met mijn sollicitatie en ik ben moeders mooiste niet. Weer goed voor een flinke depressieve bui. 26 december 2007 Thuis ontvang ik via e-mail elke dag vacatures van de VDAB die geschikt zouden zijn voor mijn profiel. Ik heb opgegeven dat ik kantoorwerk zoek, maar krijg vacatures binnen voor de functies van koeltechnicus, chemisch operator, veiligheidstoezichter en controleur van elektriciteitsleidingen! 9 januari 2008Lang geleden dat ik nog zo'n goed gevoel gehad heb. Ik heb een goed ge-sprek gehad bij Instant A Plus, een nieuw interimkantoor dat zich uitsluitend richt tot 50-plussers. De man van het kantoor gaat mijn cv herwerken. Hij vindt dat ik bepaalde kwaliteiten sterker moet beklemtonen. 18 januari Ik ben opgeroepen door de VDAB om een infosessie voor werkzoekende 50-plussers bij te wonen. Nadien kan ik op vrijwillige basis deelnemen aan de groepssessies van een 50+-Club. Dat is echter niet te combineren met het schooltoezicht. De VDAB heeft me daarom individuele begeleiding toegezegd. Ik heb al twee gesprekken met 50+-consulente Sandra gehad. Voortaan mag ik elke donderdag bij de VDAB van 14 tot 16 uur gebruik maken van alle faciliteiten: vacatures zoeken, briefomslagen, postzegels, enz. 14 februariNaast mij aan de computer bij de VDAB zat iemand van 56 die in twee jaar 3309 sollicitatiebrieven heeft ge-stuurd. Zo ver ben ik nog niet! 22 februariEureka, ik heb zowaar antwoord gekregen op vijf sollicitaties van de voorbije weken. Eén was negatief, maar bij een groothandel in fitnessapparatuur heb ik een gesprek gehad. De jonge baas daar wist helemaal niets van de voordelen waarop hij recht kan hebben bij de aanwerving van een 50-plusser. Bij de politie, een watermaatschappij en een sociaal huisvestingscentrum mag ik in de komende weken tests gaan afleggen. 12 maartOp de test voor de administratieve functie bij de huisvestingsmaatschappij waren we met 50 kandidaten. We moesten een brief schrijven, een artikel samenvatten en een fictief rapport over gedane taken maken. Dat laatste was moeilijk, het gebrek aan ervaring speelt me parten. Van de groothandel heb ik een negatief antwoord gekregen. 21 maartIk ben geslaagd in de test bij de huisvestingsmaatschappij en mag naar de volgende ronde! Ook naar de eerste selectie voor de job bij de watermaat-schappij ben ik geweest. Een frustrerende ervaring was dat. Ik zat als één van de oudsten tussen honderdtwintig anderen in een aula van de universiteit. Al de 110 vragen beantwoorden in 48 minuten is me niet gelukt. Beter minder vragen correct beantwoorden dan er met de pet naar gooien, heb ik gedacht. 2 aprilOp aanraden van Sandra van de VDAB ben ik naar een informatiesessie over zogenaamde werkervaringsprojecten (WEP) geweest. Dat zijn projecten om moeilijke gevallen een jobcontract van één jaar aan te bieden. Je wordt bijge-schoold op de werkvloer. Op die sessie ben ik tussen zeer marginale mensen terechtgekomen. Ik had het gevoel dat ze me naar de bodem van de samenleving verwezen. Gelukkig vond ik bij mijn thuiskomst een brief van de federale politie. Ik word toegelaten tot de tweede fase van de aanwervingsprocedure. Ik ben dus weer in blijde verwachting. Ja, ik blijf het proberen tot ik erbij neerval! Curriculum vitae57 jaar, woont in Merksem, gehuwd A2-diploma handel, eerst kantoorwerk, dan dertien jaar thuisgebleven voor de kinderen Geen computerkennis, daarom terug aan de slag als poetsvrouw in een ziekenhuis Werkloos na arbeidsongeval, volgde VDAB-beroepsopleiding boekhoudkundig bediende Doet 10 uur per week betaald voorschools en middagtoezicht in een school, krijgt een werk-loosheidsheidsvergoeding van a 360 per maand Zoekt voltijds kantoorwerk. Mieke heeft zeker troeven: ze is stressbestendig en zeer actief bezig om werk te vinden. Als voorzitster van een carnavalsvereniging toont ze leiderschap en zin voor diplomatie. Haar gebrek aan computerkennis heeft ze grotendeels ingehaald. Haar grote probleemis haar laag zelfbeeld. Oplossingen? Mieke heeft 32 jaar geen kantoorwerk meer gedaan. Liever dan te kiezen voor een nepjob kan ze beter nog een opleiding in boekhouding en in programma's als Exell volgen. Boekhouding behoort immers tot de knelpuntberoepen. 12 december 2007 Gebeld naar een organisatie die 50-plussers zoekt als familiehelpers. Ik kom in aanmerking, maar de opleiding duurt elf maanden. Als ex-zelfstandige zou ik in die tijd niets verdienen en niets bijdragen aan mijn pensioen. Dat wordt moeilijk! 27 december 2007 Bij Synergie Interim gezegd dat ik werk zocht als huishoudhulp of als kokkin voor particulieren. Ik heb iets voor u, antwoordde de mevrouw. Een bejaard echtpaar zoekt een huishoudster. 20 uur per week: precies wat ik wil! 9 januari 2008 Ik heb werk! Het klikte meteen met het echtpaar. Ze wonen in een kast van een villa en ik moet koken en schoonmaken. Het werk is niet zwaar. Toch moet ik realist blijven. Ik word betaald met dienstencheques: a 8 per uur plus de kosten van het openbaar vervoer. Ik ben heen en weer twee uur onderweg naar Schoten. Maar ik klaag niet. 13 februari Het blijft mijn droom om in de horeca of bij een traiteur te werken, ik heb niet voor niets een koksdiploma. Maar liefst overdag en in de week. Ik heb jarenlang elke avond en ieder weekend gewerkt. 6 maart Ik zit de hele week thuis omdat mijn werkgevers met vakantie zijn. Ik ga dus niets verdienen. Weer gaan kijken naar aanbiedingen voor werk bij een traiteur, maar bij de VDAB ben ik uitgeschreven als werkzoekende. 2 april Mijn werkgevers zijn geschrokken van hun stookoliefactuur en moeten besparen. Het is mogelijk (maar nog lang niet zeker) dat ik binnenkort nog maar 12 uur per week bij hen kan werken. In dat geval moet ik zoeken naar een andere dienstenchequejob van 8 uur per week. Het wordt puzzelen om de twee met het openbaar vervoer te combineren! Curriculum vitae 56 jaar, Antwerpen, gehuwd Al 35 jaar in België (dubbele Belgisch-Kroatische nationaliteit) Haar eigen restaurant was na 18 jaar niet meer rendabel 9 maanden werkloos zonder uitkering (ex-zelfstandige) Zoekt halftijds werk in de horeca of als huishoudelijke hulp.Dubravka's troeven: in de horeca en in de zorgsector bestaat een acuut personeelsgebrek. Haar probleem is haar statuut. Als ex-zelfstandige ouder dan 50 jaar moet ze 624 arbeidsdagen als loontrekkende bewijzen eer ze recht heeft op stempelgeld. Oplossingen? Misschien moet ze aankloppen bij een school- of bedrijfsrestaurant (werk op normale uren!). 20 december 2007Ik ben nu vier maanden aan het solliciteren en heb zo'n veertig keer gereageerd op eeen vacature. Ik ben vier keer uitgenodigd voor een gesprek, verder géén of negatieve antwoorden. 17 januari 2008Niemand begrijpt dat ik nog wil werken. Alleen: ik heb nog zo'n goesting. Ik wil zo graag mijn ervaring kunnen inzetten. Mijn pensioen zal ook hoger liggen als ik tot 65 kan werken. 14 februari Krapte op de arbeidsmarkt, lees ik weer eens, maar wat doe ik al maandenlang thuis? Niet de 50-plussers, maar de bedrijven moeten geactiveerd worden! 21 februariVoor een job van supply chain manager in een snoepfabriek heb ik de tweede selectiefase gehaald. Eindelijk nog eens over mijn beroep kunnen praten met iemand die de industrie kent. 6 maartIk heb mijn profiel ingegeven op twee jobsites, www.stepstone.be en www.monster.be. Afwachten. 20 maart De snoepfabriek heeft voor een andere kandidaat gekozen. Via een jobsite heb ik echter gereageerd op een vacature bij Janssen Pharmaceutica. Dat zou echt een droomjob voor me zijn. Ook naar de jobbeurs Career Launch geweest. Mijn cv achtergelaten bij vier bedrijven. 3 april Van geen enkel bedrijf of jobwebsite nog iets gehoord. Ik ga daarom een punt zetten achter het intensief solliciteren. Het heeft toch geen zin. Komt er nog iets aangewaaid, oké, maar ik wil niet meer vechten tegen de realiteit. n Curriculum vitae58 jaar, Schoten, gehuwd Technisch ingenieur, lange loopbaan als logistiek en supply manager in industriële bedrijven Bij herstructurering met brugpensioen gestuurd Krijgt een brugpensioen van a 1700 per maand Zoekt werk in de industrie in een gelijkaardige functie.Betere troeven dan Hugo zijn zeldzaam: massa's ervaring in een technisch beroep en in het oplossen van problemen. Hugo heeft twee problemen: hij kan slecht leven met afwijzingen en denkt meteen aan leeftijdsdiscriminatie. Oplossingen? Nog méér geduld opbrengen en in zijn cv nog minder het accent leggen op de leeftijd! Een formulering als: "Mijn ervaring in productieplanning en logistiek zal zeker te pas komen" klinkt heel anders dan "Ongeacht mijn leeftijd ben ik nog gemotiveerd voor deze functie"! Ludo Hugaerts - Foto's Frederik Weekx