Het heringerichte Provinciaal Museum voor Moderne Kunst van Oostende pakt uit met een overzichtstentoonstelling die eerder al in het Franse Musée Matisse te zien was, maar die werd uitgebreid met een aantal bruiklenen. Schilder-beeldhouwer Georges Vantongerloo, die een belang-rijke rol speelde in de abstracte beeldhouwkunst van de 20ste eeuw, is de centrale figuur. Hij groeide op in Antwerpen maar nadat hij tijdens de Eerste Wereldoorlog gewond was geraakt, vluchtte hij naar Nederland. Aanvankelijk schilderde hij in een pos...