"Ik ben 57 jaar en momenteel met brugpensioen. Maar ik voel mij nog te jong om thuis te zitten niksen. Graag zou ik opnieuw aan de slag gaan, maar dan wel op een rustiger manier. Ik ben er mij wel van bewust dat ik dan misschien een job zal moeten aanvaarden waarin ik minder verdien dan mijn laatste loon. Anderzijds zou ik ook niet té veel willen verliezen. Daarom vraag ik mij af welk loon de pensioendienst in aanmerking zal nemen om mijn later pensioen te berekenen: mijn laatste loon van voor mijn brugpensioen of mijn eventuele nieuwe, lagere loon."

Als u na een periode van ziekte of werkloosheid het werk hervat, wordt uw pensioen berekend op basis van uw laatste loon. Omdat veel vijftigplussers ervoor terugschrikken om na een periode van inactiviteit opnieuw aan de slag te gaan en eventueel voor een lager loon te werken, werd voor hen een gunstiger regeling uitgedokterd. Als u ouder bent dan 50 en in totaal meer dan 20 jaar gewerkt hebt, dan geldt sinds 1 juli 2000 volgende regeling: als u na een periode van ziekte, werkloosheid of brugpensioen een nieuwe job aanvaardt met een lager loon dan het loon in uw vorige job, dan zal de pensioendienst het hoogste loon als basis nemen voor de berekening van uw pensioen. Let op: u moet wel degelijk een ziekte- of werkloosheidsuitkering (ook brugpensioen is een vorm van werkloosheid) ontvangen hebben, al was het maar voor één dag. Stel dat u nog in uw opzegtermijn bent voor uw brugpensioen en u aanvaardt een job met een lager loon, dan komt ...