Deze lente heeft alvast één nieuwigheid in petto: een fiscaal aangifteformulier zonder codes. Het volumineuze aan-slagformulier met de 628 codes is dit jaar dus één simpel A4-blad geworden, recto verso. Was de fiscus op het elan van de vorige jaren verder gegaan, dan had het formulier er nochtans veel indrukwekkender en zwaarder uitgezien dan vorig jaar want er hadden nog een dertigtal codes meer moeten opstaan, onder andere voor:
...

Deze lente heeft alvast één nieuwigheid in petto: een fiscaal aangifteformulier zonder codes. Het volumineuze aan-slagformulier met de 628 codes is dit jaar dus één simpel A4-blad geworden, recto verso. Was de fiscus op het elan van de vorige jaren verder gegaan, dan had het formulier er nochtans veel indrukwekkender en zwaarder uitgezien dan vorig jaar want er hadden nog een dertigtal codes meer moeten opstaan, onder andere voor: n het nieuwe statuut van de sportlui. Als zij minder dan 26 jaar zijn of hun sport als nevenactiviteit uitoefenen, worden zij tegen een speciaal tarief belast. n de belastingkredieten voor personen die geen belastingen betalen omdat hun inkomen te laag ligt. Via de kredieten kunnen zij geld terugkrijgen als ze bijvoorbeeld dienstencheques gebruiken of energiesparende uitgaven doen. n auteursvergoedingen. Die krijgen een aparte code, plus nog eens een code voor hun onkosten. Aanslagjaar 2009 (inkomsten 2008) is op het vlak van de aangifte van auteursvergoedingen een overgangsjaar. Vanaf inkomstenjaar 2008 vallen auteursvergoedingen tot 20.000 euro immers onder een roerende voorheffing van 15%, die bevrijdend is (er hoeft dus geen aangifte in de personenbelasting meer te gebeuren). Omdat er veel onduidelijkheid geweest is over de toepassing van dit nieuwe systeem, werd het in 2008 niet altijd toegepast. Wanneer er geen roerende voorheffing werd ingehouden, moeten auteurs hun inkomsten verplicht aangeven in de personenbelasting. Vandaar dat er een apart vak voorzien is in deze aangifte. Het nieuwe aangifteformulier is dus een (min of meer) blanco papier geworden, waarop u alleen de codes overschrijft die voor u van toepassing zijn. Zodra dat is gebeurd, stuurt u uw aangifteformulier - aangetekend als u een bewijs in handen wilt hebben dat u dit tijdig deed, niet aangetekend als u dat niet nodig vindt - net zoals de vorige jaren naar het belastingkantoor bij u in de buurt of u stopt het er zelf in de brievenbus. De oorspronkelijke geruchten volgens dewelke u uw formulier verplicht naar een adres in Gent (of Namen) moest sturen, zijn inmiddels formeel tegengesproken. Zoals elke verandering, lokte ook deze aanpassing van het aangifteformulier uiteenlopende reacties uit. Pro: n Het formulier zat vorig jaar al boordevol codes. Met nog eens 30 codes erbij zou dat héél zwaar geworden zijn. En dat terwijl de meeste belastingplichtigen toch maar 10 tot 15 codes hoeven in te vullen. n Op het nieuwe formulier schrijft de belastingplichtige gewoon de codes over die op hem van toepassing zijn. Hij moet niet meer van de ene pagina naar de andere op zoek gaan naar de juiste codes. n Wie zich vergist, kan de foute code gewoon doorstrepen en de juiste cijfers aanbrengen op de volgende lijn. Contra: n Het afschaffen van de codes maakt het de belastingplichtige moeilijker want hij moet zelf de codes overschrijven, met nog eens een controlecode van 2 cijfers erbij. n Omdat de papieren aangifte met de hand wordt ingevuld, riskeert men vergissingen of onleesbare cijfers. n Wie vroeger al moeite had met de aangifte zal nu nog meer geneigd zijn een beroep te doen op een specialist om ze in te vullen, en dat kan toch niet de bedoeling zijn. n Door de aangifte nog moeilijker te maken, stimuleert de overheid de burger om tax-on-web te gebruiken, maar niet iedereen heeft thuis een computer. Concreet: De bruine enveloppe van de fiscus bevat naast het nieuwe aangifteformulier ook een voorbereidend formulier (een kladversie). Hierop zijn wél alle rubrieken en codes te vinden. Er zit ook een brochure bij met uitleg over hoe u uw aangifte moet invullen. De kladversie vult u in zoals u dat vorig jaar deed. Op het nette formulier schrijft u dan alleen de codes en bedragen over die voor u van toepassing zijn. Dat doet u gewoon onder mekaar, de volgorde heeft geen belang. Wat wel nieuw is: sinds deze aangifte bestaan de codes uit 6 cijfers: de 4 cijfers van vorig jaar (bijv. 1250), plus een controlegetal (check-digit) van 2 cijfers (bijv. 11). Een andere optie is dat u de papieren versie laat voor wat ze is en uw aangifte elektronisch doet, via tax-on-web. Bent u niet vertrouwd met het internet dan kunt u uiteraard ook in dit geval een beroep doen op de diensten van uw belastingkantoor. De voordelen: Eenmaal de drempelvrees overwonnen, biedt een elektronische aangifte een aantal voordelen: n u kunt uw aangifte op gelijk welke computer invullen: thuis, bij familie, op het werk, in een openbare ruimte waar er internettoegang is. n het formulier is duidelijk en volledig. En het systeem waarschuwt wanneer er iets niet klopt in de codes die u ingeeft. n u kunt de aangifte beetje bij beetje invullen, telkens u over nieuwe gegevens beschikt (loonfiche, pensioenfiche,...). Dan bewaart u telkens wat u hebt ingevoerd. n eenmaal u alles hebt ingevuld en gecontroleerd, verzendt u de aangifte met één druk op de knop. Eventueel kunt u een versie uitprinten zodat u ze ook op papier hebt. n er kunnen geen vergissingen optreden bij het scannen n u moet geen bewijsstukken toevoegen. Die bewaart u thuis voor het geval u een controle krijgt. Als u dat wenst, kunt u via Finform documenten downloaden, invullen en meesturen, voor zover ze omgezet zijn in pdf-formaat. n via tax-on-web kunt u uw belastingen berekenen. Hoe begint u eraan?n Bij het openen van de website www.taxonweb.be (als alles goed gaat kan dit vanaf half mei) komt u terecht op de onthaalpagina. n Klikt u links op Demo, rondleiding, dan krijgt u een overzicht van wat tax-on-web te bieden heeft. 29 opeenvolgende schermen nemen u mee in de wereld van de digitatle fiscale aangifte. Reken 10 minuutjes om de demo te doorlopen maar als u iets niet van de eerste keer begrepen hebt, kunt u dit zo vaak herhalen als u wilt. n Klaar voor de start? Tax-on-web is een beveiligde onlinedienst. U moet u dus identificeren. Daarom moet u zich eerst registreren: klik links op zich inschrijven. Hebt u de uitleg over de registratie en de token gelezen, dan klikt u op Doorgaan. Daar moet u uw rijksregisternummer invullen (11 cijfers waarvan de eerste 6 uw geboortedatum zijn), het nummer van uw identiteitskaart en het nummer van uw SIS-kaart. n Het volgende scherm vraagt u om een gebruikersnaam te kiezen (alleen letters, cijfers en/of de karakters - en _.) en een paswoord (een combinatie van letters en cijfers, 8 tot 15). Daarna klikt u op Inschrijving. n Als u dat wenst kunt u nog een token aanmaken, die de veiligheid nog verhoogt. Dit is een lijst van 24 persoonlijke codes die u toegestuurd worden onder de vorm van een kredietkaart. nJocelyne Minet