Eerst en vooral wil prof. Van Cleemput benadrukken dat we ons nooit mogen blindstaren op een cholesterolwaarde alleen. "Het is het geheel van risicofactoren voor hart- en vaatziekten dat we moeten bekijken: cholesterol, rookgedrag, overgewicht, te weinig lichaamsbeweging, hoge bloeddruk en diabetes. Al die risicofactoren moeten stuk voor stuk aangepakt worden! Indien je door medicatie je cholesterolwaarde kan terugbrengen tot de streefwaarde, geeft je dat absoluut geen vrijgeleide om niets te doen aan de andere risicofactoren. We moeten altijd het volledige plaatje bekijken. Vandaar dat het allereerste advies aan patiënten steeds levenshygiënische maatregelen zullen zijn. "
...