Naar het buitenland trekken blijft voor velen een vluchtige droom. Toch resideerden begin 2014 bijna 400.000 Belgen in het buitenland, de meerderheid om er te werken, en ze zijn niet allemaal jong: ook op 50 en meer verlaten we het land om elders werk te vinden of een nieuwe start te nemen. Al storten we ons niet op dezelfde manier in het avontuur als een twintiger met een rugzak: alles wordt goed overwogen en voorbereid. Vijf belangrijke factoren helpen te slagen.
...

Naar het buitenland trekken blijft voor velen een vluchtige droom. Toch resideerden begin 2014 bijna 400.000 Belgen in het buitenland, de meerderheid om er te werken, en ze zijn niet allemaal jong: ook op 50 en meer verlaten we het land om elders werk te vinden of een nieuwe start te nemen. Al storten we ons niet op dezelfde manier in het avontuur als een twintiger met een rugzak: alles wordt goed overwogen en voorbereid. Vijf belangrijke factoren helpen te slagen.Vooreerst moet u een samenhangend plan of een arbeidscontract hebben. "Anders kunt u vaak geen verblijfs- of werkvergunning krijgen, en u wilt toch niet in de illegaliteit belanden", waarschuwt Christian Bauwens van de Union francophone des Belges à l'étranger (UFBE) en zelf ooit expat. "Uw koffers pakken en zeggen: 'we zien wel als we aankomen', is geen goed idee."Let op voor emotionele beslissingen: het is niet omdat u helemaal weg bent van een Franse regio dat een gastenverblijf runnen in die streek een makkelijke en winstgevende zaak wordt! Een markonderzoek uitvoeren is onontbeerlijk, net als informatie inwinnen over de werkomstandigheden, de salarissen die er worden gehanteerd, enz. Daarnaast moet het diploma dat u in België behaalde vaak als gelijkgesteld worden erkend om in het buitenland geldig te zijn.Ga na hoe er in het buitenland waar u heen wilt, wordt geleefd. Want al is werken de drijfveer achter uw vertrek, uw persoonlijke ontplooiing hangt van tal van andere dingen af. Informeer u dus over de sociale zekerheid, de medische zorg, de levensduurte, de plaatselijke gebruiken,.... Contacteer de ambassade en ga op het internet op zoek naar zoveel mogelijk informatie, o.a. via blogs van expats. Daar vindt u de doorleefde verhalen en kleine tips die u elders niet vindt.Door enkele weken op de plaats van uw dromen te gaan wonen, krijgt u een idee van het dagelijkse leven. Zo kan de levenskwaliteit buiten de vakantieperiode of het hoogseizoen plots veel minder aangenaam zijn! U kunt ook aftoetsen hoe de bevolking u zal ontvangen: een kerktorenmentaliteit, een koel onthaal, onverschilligheid tegenover vreemdelingen, het bestaat niet alleen bij ons!"Wie vertrekt in het kader van een arbeidscontract, moet ook rekening houden met de partner", weet Christian Bauwens. Het is belangrijk om te weten of de partner in het gastland zal kunnen werken of enkel een verblijfsvergunning krijgt." In dat laatste geval zal hij/zij het zonder de sociale relaties moeten stellen die eigen zijn aan werken, met het risico dat de partner zich in de begin al gauw zal vervelen.Slaat uw professioneel project aan en bent u blijvend gecharmeerd door het land, dan is de volgende stap de vele administratieve formaliteiten vervullen. Vaak een lang en ingewikkeld proces. U moet uw aankomst in het gastland voorbereiden: domicilie, sociale zekerheid, bank,... maar ook nog verplichtingen in België nakomen, vooral als u definitief vertrekt: lopende contracten (gas, elektriciteit) en verzekeringen (auto, woning) opzeggen, het fiscaal statuut van niet-resident aanvragen. Daarom wordt u best lid van een organisatie voor ex-pats, zoals Vlamingen in de Wereld, die u ondersteunt en raad geeft omtrent de te nemen stappen (zie p. 30).Registreer u zodra u aankomt bij de Belgische ambassade of het consulaat. Dat biedt u de mogelijkheid om andere expat landgenoten te ontmoeten op bijeenkomsten en feestjes. En u bent ook makkelijker bereikbaar in geval van nood (natuurramp, onlusten, revolutie...). Expats uit het land van herkomst of uw taalgemeenschap frequenteren is vaak de eerste stap naar een geslaagde integratie."Sta voor de rest open voor de culturele verschillen en dwing u ertoe om contact te zoeken met anderen", raadt Veronique, de echtgenote van Christian Bauwens, aan. "Want zij zullen niet naar u toe komen." Vandaar het belang om snel de taal onder de knie te krijgen, bij voorkeur voor u vertrekt.Sommige expats houden rekening met een eventuele mislukking, terwijl anderen verkiezen om er in het nieuwe gastland volledig voor te gaan, zonder aan een terugkeer te denken. Dit hangt vooral af van uw persoonlijkheid. "Maar wees u er hoe dan ook van bewust dat een buitenlands avontuur de rest van uw leven verandert", waarschuwt Christian Bauwens. "Opnieuw in België integreren, nog voor u met pensioen gaat, is vaak ingewikkeld en moeilijk te verteren."Nicolas Evrard