Zelfs als we leeftijdsgebonden ziektes als glaucoom of macula-degeneratie buiten beschouwing laten, lijkt het wel of vijftigplussers voorbestemd zijn om te sukkelen met de ogen. Bovendien lijken irritaties vaker op te duiken dan vroeger. "Dat klopt", zegt oogarts Marleen Devriendt van het AZ VUB. "Ze ontstaan vaak omdat er te weinig traanvocht in de ogen terechtkomt en vanaf vijftig krijgen we inderdaad drogere ogen. Dat hangt samen met verschillende factoren en die zijn niet allemaal puur medisch. Omdat we vaker binnenblijven, stellen we ons meer bloot aan de droge lucht van verwarmingstoestellen en airco. We knipperen minder met onze ogen, vooral als we vaak televisie kijken. Daardoor wordt er minder traanvocht aangevoerd en verdampt het ook vlugger. Daar komt nog bij dat ook de veerkracht...