De situatie in Vlaanderen blijkt vandaag wat minder dramatisch te zijn dan enkele jaren geleden, maar met het vogelbestand in België, laat staan in Europa is het niet zo best gesteld. "En vogels zijn belangrijke bio-indicatoren", zegt Roland de Schaetzen van Natagora, het Waalse broertje van Natuurpunt. "Zij geven ons informatie over de globale biologische kwaliteit van ons ecosysteem. In twintig jaar tijd is het aantal akkervogels in de Europese...