De situatie in Vlaanderen blijkt vandaag wat minder dramatisch te zijn dan enkele jaren geleden, maar met het vogelbestand in België, laat staan in Europa is het niet zo best gesteld. "En vogels zijn belangrijke bio-indicatoren", zegt Roland de Schaetzen van Natagora, het Waalse broertje van Natuurpunt. "Zij geven ons informatie over de globale biologische kwaliteit van ons ecosysteem. In twintig jaar tijd is het aantal akkervogels in de Europese...

De situatie in Vlaanderen blijkt vandaag wat minder dramatisch te zijn dan enkele jaren geleden, maar met het vogelbestand in België, laat staan in Europa is het niet zo best gesteld. "En vogels zijn belangrijke bio-indicatoren", zegt Roland de Schaetzen van Natagora, het Waalse broertje van Natuurpunt. "Zij geven ons informatie over de globale biologische kwaliteit van ons ecosysteem. In twintig jaar tijd is het aantal akkervogels in de Europese landbouwgebieden gedaald met 44%. Dat is een uitermate verontrustend cijfer!" "Sinds de Tweede Wereldoorlog gebruikt onze landbouw meer en meer kunstmeststoffen, pesticiden en herbiciden", stelt Roland de Schaetzen vast. "Maar ook door het versnellen van de gewasrotatie krijgen de planten en zaadkorrels waarmee de vogels zich voeden, geen kans meer om te groeien." Op die manier wordt het natuurlijk evenwicht grondig verstoord: sommige vogels helpen immers bij de bestuiving en de verspreiding van de zaadjes van tal van plantensoorten, andere vervullen de rol van natuurlijk insecticide omdat ze zich voeden met insecten (muggen, wespen, rupsen,...) die schadelijk zijn voor de meeste planten. Kan de klok nog worden teruggedraaid? "Zeker en vast! Als 10% van de landbouwgronden permanent zou worden gereserveerd voor de natuur, kunnen de fauna en flora zich hierop verder ontwikkelen. Dergelijke beslissingen worden echter op Europees niveau genomen..." Ook de tuinvogels hebben het moeilijker dan vroeger om hun geluk te vinden. De niets-ontziende jacht op het onkruid beperkt immers hun voorraadkast. "Hoewel een tuin zonder chemische producten perfect levensvatbaar is, tonen onze statistieken aan dat in tuinen verhoudingsgewijs meer chemische producten worden gebruikt dan in landbouwzones! De verantwoordelijkheid van particulieren is dus enorm. Misschien geldt dit wat minder bij jongeren die al wat vaker bewust worden gemaakt van het belang van het milieu, maar toch. Voor bepaalde soorten mussen bijvoorbeeld, zijn onze tuinen te proper: ze vinden er niet genoeg zaadjes, insecten en onkruid meer." Wilt u onze gevleugelde vrienden helpen? Laat dan die chemische producten voor wat ze zijn, plaats een voederbakje in uw tuin en neem deel aan de jaarlijkse vogeltelling! Gwenaëlle Ansieau