De weg naar Kassel (Cassel) klimt stevig. Vanuit het centrum van het stadje kijkt u uit over de velden van Frans-Vlaanderen. Op de Grand'Place, die ook onder handen werd genomen en opgefrist, prijkt het oude administratieve en gerechtelijke gebouw uit de zestiende eeuw dat later het Hôtel de la Noble-Cour werd, een landhuys van de adel. Met het immense dak, de kruisen in de vensters en de typische dakramen, getuigt het van de uitzonderlijke architectuur van die tijd. ...

De weg naar Kassel (Cassel) klimt stevig. Vanuit het centrum van het stadje kijkt u uit over de velden van Frans-Vlaanderen. Op de Grand'Place, die ook onder handen werd genomen en opgefrist, prijkt het oude administratieve en gerechtelijke gebouw uit de zestiende eeuw dat later het Hôtel de la Noble-Cour werd, een landhuys van de adel. Met het immense dak, de kruisen in de vensters en de typische dakramen, getuigt het van de uitzonderlijke architectuur van die tijd. Grote, koude en onpersoonlijke zalen zult u hier vergeefs zoeken, wel een opeenvolging van kleine ruimtes in warme kleuren en lambrisering uit de periode. De objecten uit de diverse collecties - schilderijen, etnografische stukken, religieuze voorwerpen - komen er optimaal tot hun recht. Oigineel en gedurfd is dat het parcours dat rond vier thema's werd opgebouwd, zowel in het Nederlands als in het Frans. Het eerste thema, Soumission et colère ( Onderwerping en woede), refereert naar de oorlogen en conflicten waarin de streek betrokken raakte. Het tweede, Entre Terre et Ciel (Tussen hemel en aarde) legt uit hoe sterk het Vlaamse landschap verbonden is met het spirituele. Verschillende schilderijen van anonieme Vlaamse primitieven staan er zij aan zij met werken van Joachim Patinir of Roelandt Savery. De zalen waarin het thema Mesure et Démesure (Maten en mateloosheid) tonen een bevreemdend rariteitenkabinet met hedendaagse kunst naast klassiek werk. Een uil van Jan Fabre tussen een walviswervel en een an-tieke sculptuur... Eindigen doen we in schoonheid met het thema Ostentation et Dérision (Show en spot). Hier voeren feesten en carnavalsoptochten de hoofdtoon, onder meer met Wagenstoet op de Meir van Erasmus de Bie, een schilderij dat de Antwerpse afkomst van de schilder niet kan verbergen. Het Musée de Flandre bulkt van de gangen en hoekjes en er zijn vele ruimtes waar ook tijdelijke tentoon-stellingen aan bod komen. De eerste heet Sensualiteit en wellust en laat de vrouwen van Van Dyck, Jordaens en Rubens de bezoekers uitgebreid verleiden. Een poging van het museum om dagjestoeristen aan te trekken, door de activiteiten uit te breiden naar het weekend. Eerst en vooral de buren van net over de Belgische grens... Musée départemental de Flandre, 26 Grand'Place, 59670 Cassel. Van di tot zo 10 tot 13.30 en 14 tot 18 uur. Toegang: euro 5 (60+: euro 3). Sensualiteit en wellust, het vrouwelijke lichaam in de Vlaamse schilderkunst van de 16de en de 17de eeuw. Tentoonstelling tot 23/1/2011. Info: % 00 33 359 73 45 60 en www.museedeflandre.cg59.fr Gilda Benjamin