Je maag die in de knoop slaat voor een belangrijke afspraak, vlinders in je buik als je verliefd bent: soms heeft de taal een lengte voorsprong op de wetenschap. Lange tijd overheerste de traditionele scheiding tussen lichaam en geest. Nu pas beginnen vorsers belangstelling te tonen voor de link tussen ons brein en onze darmen. In het wetenschappelijke tijdschrift Nature noemt biochemicus Rob Knight de interactie tussen hoofd en buik een vakgebied dat minstens even veelbelovend is als stamcelonderzoek. Dat wil wat zeggen!
...