Volgens mijn boekhouder is het perfect mogelijk om mijn zoon volledig te onterven ten voordele van mijn dochter. Daarvoor moet ik heel mijn vermogen in een vennootschap inbrengen en dan alle aandelen op lijfrente verkopen aan mijn dochter. Klopt dat?
...

Volgens mijn boekhouder is het perfect mogelijk om mijn zoon volledig te onterven ten voordele van mijn dochter. Daarvoor moet ik heel mijn vermogen in een vennootschap inbrengen en dan alle aandelen op lijfrente verkopen aan mijn dochter. Klopt dat?Dit lijkt op het eerst zicht een interessante techniek om te onterven, maar dat is het niet. Je moet dan inderdaad heel jouw vermogen - je huis, auto, meubels, antiek, kunst, spaargeld, enz. - inbrengen in een vennootschap, bijvoorbeeld een bvba. Dit brengt heel wat kosten met zich. Denk maar aan de oprichting van de vennootschap, het opmaken van een financieel plan, het verslag van de bedrijfsrevisor en in Vlaanderen 10% registratiebelasting op de inbreng van de woning in de vennootschap (12,5% in Brussel en Wallonië).Maar er is meer. Als je de aandelen van de vennootschap aan je dochter verkoopt op lijfrente, zal zij bij jullie overlijden zwart op wit moeten bewijzen dat het echt om lijfrente ging, die correct betaald werd. Zo niet wordt jouw dochter toch op alles belast in de erfbelasting en kan je zoon zijn deel opeisen voor de rechtbank, vermits het eigenlijk om een schenking ging.De fiscus doet vooral moeilijk als de tegenprestatie niet of onvoldoende bewezen is of als er geen gelijkwaardigheid van prestaties is. Als de ouders bv. 70 jaar zijn en de vennootschap is zo'n 600.000 euro waard, dan ligt een fair maandelijks bedrag algauw rond de 4.000 euro. Jouw dochter moet dan tot jullie overlijden dat bedrag maand na maand betalen. Bovendien zal ze moeten bewijzen dat de maandelijkse betalingen effectief gebeurd zijn, dus best via een overschrijving. Ondertekende briefjes met daarop de vermelding 'betaald' zijn onvoldoende als bewijs.