Ik vind online shoppen zeer nuttig voor oudere mensen. Ik ben 86 en winkelen ...