Het Regeerakkoord van eind 2011, dat de basis legde voor de pensioenhervorming, bevatte al een aanzet om het overlevingspensioen te wijzigen. Intussen werden al een aantal pensioenmaatregelen uitgevoerd: het vervroegd pensioen, de gelijkgestelde periodes, bijverdienen na uw pensioen en de pensioenbonus.
...