Momenteel moeten families die in een conflict verwikkeld zijn bij verschillende rechters verschijnen: de vrederechter voor voorlopige maatregelen, de jeugdrechter voor beslissingen over het verblijf van de kinderen, de rechter van eerste aanleg voor de scheiding,... Met de oprichting van de familierechtbank worden al die taken nu gecentraliseerd. Verder wil men bemiddeling aanmoedigen en zullen kinderen meer bij de procedure worden betrokken.
...