Professor Karel Everaert past in de dienst Urologie van het Gentse Universitaire Ziekenhuis sedert een vijftal jaar de zogenaamde TVT-techniek toe. Wat houdt deze techniek precies in en wie kan ermee geholpen worden?
...

Professor Karel Everaert past in de dienst Urologie van het Gentse Universitaire Ziekenhuis sedert een vijftal jaar de zogenaamde TVT-techniek toe. Wat houdt deze techniek precies in en wie kan ermee geholpen worden? "De nieuwe techniek vormt een mogelijke oplossing voor alle vrouwen met stress- of inspanningsincontinentie. Dat zijn vrouwen die bij het lachen, hoesten, niezen, tillen, bukken, sporten... zomaar urine verliezen", legt professor Everaert uit. "Dat urineverlies kan gaan van enkele druppels tot een heus plasje. De oorzaak hiervan is 'het kraantje dat lekt'. Aan de uitgang van de blaas zit rondom de urinebuis of urethra een sluitspier die voorkomt dat de blaas voortdurend zou leeglopen. Wanneer die spier haar taak niet meer naar behoren vervult, blijft 'het kraantje lekken'. De voornaamste oorzaak hiervan is een verzwakking van de bekkenbodemspieren. Die kan het gevolg zijn van bevallingen, slechte plasgewoonten, veelvuldig persen door stoelgangproblemen, hormonale factoren..."Professor Everaert: "Volgens de officiële cijfers heeft in ons land 1 vrouw op de 6 boven de dertig te kampen met ongewild urineverlies. Na de menopauze stijgt dit cijfer tot 1 op de 5. Ongeveer 60 tot 70 % van hen verliest urine bij een inspanning. Het kan daarbij gaan om zuivere inspan- ningsincontinentie of om mengvormen waarbij de vrouw ook last heeft van aandrangincontinentie (ook urge-incontinentie genoemd, hierbij treedt haast zonder waarschuwing een voortdurende hevige drang tot plassen op). De eerste stap in de behandeling van stress-incontinentie is steeds kiné om de bekkenbodemspieren te versterken. Voorts is er medicatie op komst die 'het kraantje afsluit'. Nu zijn er enkel een paar geneesmiddelen die dit als bijwerking hebben, maar die zijn niet echt bruikbaar. Als de oefentherapie niet voldoet, zijn er nog enkele hulpmiddeltjes zoals grote tampons of siliconen spulletjes die in de vagina of in de plasbuis worden aangebracht. Er zijn echter bitter weinig vrouwen die dit als een oplossing zien, tenzij het probleem zich enkel voordoet in bepaalde omstandigheden."Als al deze maatregelen zonder succes uitgeprobeerd werden, is de volgende stap een kleine heelkundige ingreep. De absolute nummer één hierbij wereldwijd is tegenwoordig het gebruik van vaginale slingprothesen zoals de Tension-free Vaginal Tape of TVT. "Het grote verschil met eerdere technieken is dat vroeger het prothesemateriaal werd vastgenaaid en dat bij de TVT-techniek het netje volledig los ligt. Het netje is van zeer grofmazig geweven kunststof. Het wordt niet vastgemaakt maar groeit stilaan vast omdat het omliggende weefsel ermee vergroeit."A Leen Baekelandt