Mijn buur en ik hebben dezelfde hoge cholesterolwaarden. Waarom moet ik pillen slikken en hij niet?

Het is een vraag die prof. dr. Ernst Rietzschel (UZ Gent en UGent) wel vaker van patiënten te horen krijgt: "De streefwaarden voor cholesterol zijn niet voor iedereen gelijk. Of je cholesterol als te hoog wordt beoordeeld en dus moet worden behandeld, hangt af van je globale risico op hart- en vaatziekten. Dat risico wordt mee bepaald door risicofactoren als roken, bloeddruk en overgewicht, chronische aandoeningen als diabetes, een eerder hartinfarct (of hartziekte), hart- en vaatziekten bij directe verwant(en), je leeftijd en geslacht. Twee mensen met dezelfde cholesterolwaarden kunnen daardoor een verschillend risico lopen op hart- en vaatziekten. En dat zorgt nogal eens voor verwarring. We beslissen voor elk individu wat het beste is in functie van zijn totale risicoplaatje, niet enkel van zijn cholesterolwaarden. Hoe hoger je risico is, hoe lager de streefwaarde voor je LDL-cholesterol moet zijn om te voorkomen dat slagaderverkalking leidt tot een infarct."
...