Als iemand geen beslissingen meer kan nemen over zijn vermogen of zichzelf, kan de rechter een...

Als iemand geen beslissingen meer kan nemen over zijn vermogen of zichzelf, kan de rechter een bewindvoerder aanstellen. Vaak willen familieleden die taak wel opnemen, maar schrikken ze terug voor deze rol. Er rijzen tal van vragen. Wat is gerechtelijke bescherming? Wat doet een bewindvoerder? Hoe verloopt dat proces? Wat als de beschermde persoon niet wil meewerken? Op notaris.be kan je een nieuwe brochure downloaden die antwoorden biedt op deze praktische vragen.