Op 1 januari 2007 verandert er een en ander met onze energie. Vanaf die dag kunnen we in het weekend (van vrijdag 24 uur tot zondag 24 uur) elektriciteit verbruiken tegen het nachttarief, op voorwaarde dat we beschikken over een tweevoudige meter. Vanaf nieuwjaar kunnen de inwoners van Brussel en Wallonië ook vrij hun leverancier van gas en elektriciteit kiezen. In Vlaanderen is de energiemarkt al vrij sinds 1 juli 2003.
...

Op 1 januari 2007 verandert er een en ander met onze energie. Vanaf die dag kunnen we in het weekend (van vrijdag 24 uur tot zondag 24 uur) elektriciteit verbruiken tegen het nachttarief, op voorwaarde dat we beschikken over een tweevoudige meter. Vanaf nieuwjaar kunnen de inwoners van Brussel en Wallonië ook vrij hun leverancier van gas en elektriciteit kiezen. In Vlaanderen is de energiemarkt al vrij sinds 1 juli 2003. In de vrijgemaakte energiemarkt is er een strikt onderscheid tussen netbeheerders (de bedrijven die het transport van de energie verzorgen) en leveranciersvan gas en elektriciteit. Laatstgenoemden zijn de bedrijven aan wie u betaalt voor uw verbruik. De netbeheerder is de eigenaar van uw aanvoerleidingen en meters en blijft in principe altijd dezelfde. U zult dus nooit kosten hebben aan uw aansluiting wanneer u van leverancier verandert. U doet niets. Dan wordt de eigenaar van het elektriciteits- en gasnet in uw omgeving automatisch uw standaardleverancier. In de meeste gevallen is dat Electrabel, Luminus/SPE of één van de intercom- munales die van deze bedrijven afhangen. Hij zal u de facturen voor het verbruik sturen. In Vlaanderen is 20% van de particulieren sinds 1 juli 2003 passief gebleven. U sluit een contract met diezelfde standaardleverancier. In de meeste gevallen scoort u dan een beperkt prijsvoordeel (een korting van 1 tot 3% per jaar op de kilowattuurprijs). In Vlaanderen heeft zo'n 68% van de particulieren dat gedaan. De standaardleveranciers bieden meestal zelf zulk een contract aan hun klanten aan. De meeste contracten lopen over één jaar, sommige over twee jaar (met een stilzwijgende verlenging). De opzeggingstermijn varieert van één tot drie maanden. U verandert van leverancier. Dat is veel eenvoudiger dan u zou denken (zie kaderstuk Zo verandert u van leverancier, p. 35). In Vlaanderen heeft 12% van de particulieren intussen gekozen voor een volledig nieuwe aanbieder (dus buiten Electrabel en Luminus/SPE). U kunt ook een afzonderlijke leverancier voor gas en voor elektriciteit nemen, als dat voor u het voordeligst uitkomt. Dan zult u twee verschillende facturen krijgen. In Vlaanderen kunt u kiezen uit negen leveranciers (vijf ervan bieden zowel elektriciteit als gas), in Wallonië uit vijf (zowel voor gas als voor elektriciteit). De volledige keuze geldt echter niet overal (Wase Wind bijvoorbeeld levert alleen in het Waasland). In Brussel hebben vijf elektriciteitsleveranciers en vier gasleveranciers een vergunning gekregen. Bij het ter perse gaan van deze Plus Magazine was het aantal leveranciers die in Brussel aan particulieren willen leveren, echter nog beperkt tot twee. Zonder veel scrupules hebben de elektriciteitsleveranciers aangekondigd dat ze zowel hun dag- als nachttarieven vanaf 1 januari 2007 opnieuw verhogen met 5 tot 15%. Als deze nieuwe prijsverhoging doorgaat, doet ze het effect van het nachttarief tijdens het weekend grotendeels teniet. Beschikt u al over een tweevoudige meter, dan kunt u toch nog een besparing tussen 3 en 5% op uw jaarfactuur realiseren op voorwaarde dat u uw energievreters alleen in het weekend laat werken. Dus niet alleen de droogkast, de wasautomaat en de vaatwasser maar ook de oven, de broodmachine, de opladers van gsm's en batterijen, de sauna, de hogedrukreiniger... en de strijkbout. Dit brengt zeker een verandering in onze weekendgewoonten mee. Zaterdag: wassen, drogen, bakken, schoonmaken. Zondag: opladen, strijken, de vaat van een week... Hebt u nog geen tweevoudige meter, dan haalt u er de kosten van de plaatsing alléén uit als u minstens met z'n tweeën woont en een vrij hoog verbruik hebt. Verwacht zeker geen wonderen, maar toch is de ervaring in Vlaanderen duidelijk: wie niets doet, betaalt altijd (iets) meer. Als u een contract met uw standaardleverancier sluit of voor een nieuwe leverancier kiest, zal de besparing klein blijven maar in deze tijd helpen alle beetjes. Het loont in elk geval de moeite prijzen te vergelijken op de berekeningsmodules van de energieregulatoren (Vreg in Vlaanderen, Bim in Brussel en Cwape in Wallonië - voor adressen en websites zie kaderstuk p. 35). n De berekeningsmodule geeft een totale prijs, dus inclusief btw. Op uw jaarfactuur staat de btw echter meestal apart vermeld. Om eerlijk te vergelijken moet u de btw (21%) meerekenen. n Uw laatste jaarfactuur is eigenlijk niet de ideale vergelijkingsbasis, zeker als die al van begin 2006 dateert. In het afgelopen jaar zijn de gas- en elektriciteitsprijzen immers met bijna 5% gestegen. Een meer betrouwbaar idee van uw besparing krijgt u als u de prijs van uw standaardleverancier vergelijkt met die van de goedkoopste aanbieder. n Als u kiest voor een contract met een vaste prijs, ligt alles voor de duur van het contract vast. De prijs per kilowattuur ligt echter hoger dan bij een contract met een variabele prijs. Bij een variabele prijs betaalt u minder per kilowattuur, maar in de loop van het contract zal die opgetrokken worden wanneer de gas- en elektriciteitsprijzen stijgen (zoals nu het geval is). n Hoe meer mensen veranderen van leverancier, hoe groter de concurrentie wordt en hoe meer de tarieven in de toekomst kunnen dalen. De ervaring in Vlaanderen spreekt boekdelen. Zelfs wie in Vlaanderen in de voorbije drie en een half jaar niets heeft gedaan, betaalt op dit moment gemiddeld 13% minder voor zijn elektriciteit en 6% minder voor zijn gas dan in Wallonië. Wie in Vlaanderen wél koos voor de leverancier met de laagste prijs (variabel contract), betaalt nu 23% (elektriciteit) en 10% (gas) minder. "Het concurrentie-effect speelt uiteindelijk in het voordeel van iedereen", zegt André Pictoel, de voorzitter van Vreg (de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt). "Toch hebben we op een of andere manier schrik om te veranderen van leverancier, ook al vergt dat geen enkele aanpassing aan onze aansluiting. Vele mensen denken zelfs dat ze vandaag al bij al weinig betalen voor hun energie, terwijl die juist een hele hap uit het budget neemt!"Hoeveel kunt u nu concreet besparen door de goedkoopste energieleverancier te kiezen? Wij deden een test met de berekeningsmodules van de drie gewesten. Vlaanderen: Leo en Marianne wonen in een ééngezinswoning in Evergem (postcode 9940). Ze hebben twee jaar geleden een contract gesloten met Electrabel. Op hun laatste jaarfactuur (februari 2006) betaalden ze alles inbegrepen euro821,92 voor elektriciteit (4663 kWh in dag- en 1433 kWh in nachttarief) en euro1137,98 voor gas. Als ze nu zouden overstappen naar de goedkoopste leverancier (contract met variabele prijs) zullen ze volgens de berekeningsmodule van de Vreg euro41,31 besparen. Brussel: Edward woont alleen op een appartement in Schaarbeek (postcode 1030). Zijn laatste jaarfactuur elektriciteit (hij verwarmt met stookolie) dateert van juni 2006 en bedroeg euro482,99 (2665 kWh in enkelvoudig tarief). Volgens de berekeningmodule van Bim zal zijn standaardleverancier hem vanaf 1 januari euro502 per jaar aanrekenen. Stapt hij over naar de voordeligste aanbieder (variabel contract), dan betaalt hij euro478. Besparing: euro24. Wallonië: het gezin van Juliette telt drie personen en woont in een ééngezinswoning in Perwez (postcode 1360). Hun laatste jaarfactuur (januari 2006) voor elektriciteit (ze verwarmen met stookolie) bedroeg euro1389,94 (6112 kWh in dag- en 2974 kWh in nachttarief). Als ze niets doen, wordt hun huidige leverancier op 1 januari hun standaardleverancier. Alles inbegrepen zullen ze dan volgens de berekeningsmodule van de Cwape euro1460 betalen. Stappen ze over naar de voordeligste aanbieder (contract met variabele prijs), dan betalen ze euro 1236. Dit betekent een besparing van euro 224! n Ludo Hugaerts