Een lezer in Plus Magazine van februari stelt de vraag hoe je als consument in Vlaanderen rekening kan houden met het capacite...

Een lezer in Plus Magazine van februari stelt de vraag hoe je als consument in Vlaanderen rekening kan houden met het capaciteitstarief als je met twee werkt. Ik denk dat het capaciteitstarief wordt opgedrongen als oplossing voor het gebrek aan investeringen in het verleden. Door het aanhoudend inzetten op fossiele brandstoffen en niet op hernieuwbare energie en de versnelde elektrificatie staat de uitbater van het netwerk voor een voldongen feit. De oplossing wordt nu in de schoenen geschoven van de kleine verbruiker die ofwel héél creatief moet zijn in zijn dagindeling, ofwel de portemonnee nog eens zal moeten opentrekken.