Op 14 juni stak Napoleon de Frans-Belgische grens over in het dorpje Hestrud. Het verhaal wil dat hij daar door een jongen werd aangesproken. De knaap zou Bonaparte hebben aangeraden niet verder te trekken, zo niet zou de keizer zijn ster zien verbleken. Het vervolg is gekend: Napoleon trok zich niets van die onheilstijding aan en beleefde vier dagen later in Waterloo zijn ondergang.
...