De FOD Buitenlandse Zaken stelt de website Travellers Online ter beschikking (travellersonline.diplomatie.be...

De FOD Buitenlandse Zaken stelt de website Travellers Online ter beschikking (travellersonline.diplomatie.be) voor wie buiten de EU reist. Doet zich in jouw land van bestemming een ernstige crisis voor (natuurramp, politieke crisis,...), dan kan de FOD Buitenlandse Zaken je makkelijker informeren en helpen. Bijna 330.000 mensen hebben al gebruik gemaakt van dit gratis platform waarop je je verplaatsingen in het buitenland kenbaar kan maken. Gebruikers vullen hun reisgegevens in en de gegevens van hun contactpersoon in geval van nood.