Drie jaar geleden wilde ze vluchtelingenkinderen helpen met hun schoolwerk, maar intussen begeleidt Myriam Talboom (51) ook kansarme kinderen via het project Brugfiguren van het Rode Kruis. De school bepaalt welke kinderen extra hulp kunnen gebruiken. Als de ouders akkoord gaan, komt een vrijwilliger thuis helpen met het huiswerk. "In theorie ga ik één uurtje in de week langs. Het zijn gezinn...

Drie jaar geleden wilde ze vluchtelingenkinderen helpen met hun schoolwerk, maar intussen begeleidt Myriam Talboom (51) ook kansarme kinderen via het project Brugfiguren van het Rode Kruis. De school bepaalt welke kinderen extra hulp kunnen gebruiken. Als de ouders akkoord gaan, komt een vrijwilliger thuis helpen met het huiswerk. "In theorie ga ik één uurtje in de week langs. Het zijn gezinnen die onze taal (nog) niet kennen of niet goed weten hoe ze hun kind kunnen helpen met huiswerk. Als je zelf nooit die structuur kreeg, is het moeilijk om die door te geven aan je kind. We vragen dat mama of papa in de buurt is zodat ze kunnen zien hoe ze het kunnen aanpakken", zegt Myriam. "Vaak loopt dat uurtje uit. De kinderen, en hun ouders, hebben maar een klein netwerk en genieten van de extra aandacht. Ze doen er alles aan om je daar te houden. Ik blijf met plezier even napraten." Per schooljaar begeleiden de vrijwilligers één kind. "Het eerste jaar heb ik twee kinderen van vluchtelingen bijgestaan. Dat was niet voor een volledig schooljaar. Een van de gezinnen waar ik regelmatig langsging, is plots verdwenen nadat ze werden erkend als vluchteling en op zoek moesten naar een woning. Ze waren weg en niemand heeft nog van ze gehoord. Dat is best hard. Gelukkig worden we goed ondersteund door het Rode Kruis, de stad en de school. Als we met vragen zitten, kunnen we altijd bij iemand terecht."Drie jaar nauw samenwerken met kansarme gezinnen heeft Myriam, leerkracht tweedekansonderwijs, ook iets bijgebracht. "Ik zie welke impact armoede, een scheiding, ouders die niet goed kunnen lezen,... kunnen hebben op schoolprestaties. Ik ben er een begripvollere leerkracht door geworden. Waar ik vroeger sneller kwaad werd wanneer een cursist zijn huiswerk (weer eens) niet had gemaakt, vraag ik nu eerder wat we kunnen doen zodat het niet meer gebeurt. Soms durven ze niet meteen zeggen wat er echt scheelt. Ik laat het hen vertellen wanneer ze er klaar voor zijn."