Drie jaar geleden wilde ze vluchtelingenkinderen helpen met hun schoolwerk, maar intussen begeleidt Myriam Talboom (51) ook kansarme kinderen via het project Brugfiguren van het Rode Kruis. De school bepaalt welke kinderen extra hulp kunnen gebruiken. Als de ouders akkoord gaan, komt een vrijwilliger thuis helpen met het huiswerk. "In theorie ga ik één uurtje in de week langs. Het zijn gezinn...