Tijden veranderen zonder dat we het merken. Vaak beseffen we pas later dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden. Subtiel of niet. De rimp...