Systemen om leidingwater te filteren - filterkan, Amerikaanse koelkast, keramische parels - maken zich sterk dat ze verontreinigende stoffen uit het water halen en de smaak verbeteren. Maar zijn ze ook nuttig en/of doeltreffend? Laten we duidelijk zijn: leidingwater wordt in ons land streng gecontroleerd en beantwoordt aan strikte normen inzake drinkbaarheid. "Maar kraantjeswater kan inderdaad stoffen bevatten die al i...

Systemen om leidingwater te filteren - filterkan, Amerikaanse koelkast, keramische parels - maken zich sterk dat ze verontreinigende stoffen uit het water halen en de smaak verbeteren. Maar zijn ze ook nuttig en/of doeltreffend? Laten we duidelijk zijn: leidingwater wordt in ons land streng gecontroleerd en beantwoordt aan strikte normen inzake drinkbaarheid. "Maar kraantjeswater kan inderdaad stoffen bevatten die al in het water zaten op het moment dat het werd opgevangen (nitraten, resten van pesticiden) of omdat het behandeld werd (chloor) en door leidingen loopt (koper, lood...)", klinkt het bij Cédric Prevedello (wetenschappelijk adviseur bij Aquawal). "Het gaat evenwel om verwaarloosbare concentraties die onschadelijk zijn voor de gezondheid. Je hoeft je kraantjeswater thuis dus heus niet nóg een keer te filteren." Een rapport uit 2015 van het Franse Agentschap voor de Voedselveiligheid toont aan dat filterkannen wel degelijk organoleptische moleculen (vooral chloor), lood en koper uit het water halen, maar hun doeltreffendheid een pak twijfelachtiger is als het gaat om kalk, nitraten en andere verontreinigende stoffen. Het rapport benadrukt ook dat de kwaliteit van filterkannen sterk uiteenloopt. En hoewel er op basis van de beschikbare gegevens niet kan worden gesteld dat er een risico is voor de gezondheid, kan een filterkan de pH van het water wijzigen, waardoor het cor- rosiever wordt. Ook de microbiologische eigenschappen van het water kunnen door het filteren verslechteren. Of er kunnen nieuwe vervuilende stoffen in het water belanden die al in de filter aanwezig waren (zilver-ionen, ammonium...). Vandaar dat je gefilterd water snel moet opgebruiken - maximum 24 uur in de koelkast. Het rapport adviseert dan ook om nauwgezet de handleiding te volgen zodat er geen bacteriën gaan woekeren in de filter. Kortom: kraantjeswater filteren is niet echt nuttig, ook al smaakt en ruikt het water dan beter. Dat geldt evenezeer voor de filters in Amerikaanse koelkasten. Terwijl water zuiveren met keramische parels slechts op vage theorieën berust, zonder concrete resultaten.